• 100% naturale

Naturlight Foder

Mælken stammer fra køer, som fodres i overensstemmelse med strenge regler, der kun tillader brug af græs fra det oprindelige område sammen med naturligt dyrefoder.

Visse fodertyper er strengt forbudt:

  • Enhver form for ensilage (for eksempel majsensilage) eller gæret foder

  • Foder med animalsk oprindelse eller biprodukter fra fødevareindustrien

Køerne malkes to gange om dagen, og mælken køres til mejeriet inden for to timer efter hver malkning.