• 100% naturale

האנשים והאמנות שלהם

האנשים

פרמג'אנו רג'יאנו היא חלק מההיסטוריה, המסורת ועבודת הכפיים של האנשים שיוצרים אותה.

היא באמת תלויה בידע של כל מי שמעורב בתהליך הייצור שלה.

מיוצרת מאז שנת 1200

פרמג'אנו רג'יאנו יוצרה לראשונה לפני כמה מאות שנים, במנזרים הבנדיקטיאנים שבאזור שבין הנהר פו והרי האפנינים.

מה שהופך את פרמג'אנו רג'יאנו לכה מיוחדת הוא הגורם האנושי הכל כך חשוב. גבינה זו חייבת את איכויותיה הייחודיות לשיתוף הפעולה בין החולב לבין הגבן, אשר הופך את החלב לגבינה ודואג לתהליך ההבשלה שלה.