• 100% naturale

הזנה טבעית

החלב מיוצר על-ידי פרות שמוזנות בהתאם לתקנות מחמירות שמאפשרות להשתמש רק בדשא הגדל באזור המוצא, יחד עם מוצרי תזונה טבעית לבעלי חיים

כמה מוצרי מזון אסורים בתכלית האיסור:

  • כל סוג שהוא של תחמיץ (כגון תחמיץ תירס) או מזון מותסס
  • מוצרי תזונה שמקורם בחי או כל תוצר לוואי של תעשיית המזון

הפרות נחלבות פעמיים ביום והחלב נלקח אל המחלבה תוך שעתיים מכל חליבה.