• 100% naturale

אחסון פרמג'אנו רג'יאנו

ניתן לשמור נתחים באריזת ואקום של פרמג'אנו רג'יאנו במקרר במשך כמה חודשים.

אם לא קניתם את הגבינה באריזת ואקום, או לאחר פתיחת האריזה, חובה לשמור על הגבינה במקרר, בטמפרטורה של 4°C.

האיכויות החושיות של פרמג'אנו רג'יאנו אינן משתנות כאשר שומרים אותה באחסון או עוטפים אותה בפלסטיק, אך מומלץ לבדוק אותה מפעם לפעם.