• 100% naturale

פרמג'אנו רג'יאנו

גבינת הפרמז'ן
היחידה

פרמג'אנו רג'יאנו היא גבינה עם היסטוריה ענפה, והיא מוכרת בכל רחבי העולם.

פרמג'אנו רג'יאנו היא תוצרת אמיתית של האדמה ושל המסורת של האנשים המייצרים אותה.

מי שנהנה מאוכל טוב ומיין משובח, מי שמעריך את חשיבות המסורת ואלה שמכבדים את הטבע ואת המקור באמת יהנו מגבינה זו.