• 100% naturale

הטבעת סימון האישור

את סימון האישור שמים רק על גלגלים אשר עוברים את הבדיקה בהצלחה.
זהו סימון אליפטי אשר כתוב בו "Parmigiano Reggiano Consorzio Tutela" והוא
כולל את שנת הייצור.

במהלך הטבעת האישור, הגלגלים מחולקים לשתי קטגוריות:

פרמג'אנו רג'יאנו
גלגלים אלה מתאימים להתיישנות ארוכה יותר (24 חודשים או יותר) כיוון שהם תואמים
בצורה מושלמת במראה, במרקם ובטעם לגבינת פרמג'אנו רג'יאנו אמיתית.

לעיתים, לבקשת היצרן, ניתן לבדוק פעם נוספת גלגלים שעברו התיישנות של 18
חודשים לבחינה מחודשת של האישור.
אם הגלגלים עומדים באמות מידה מסוימות, שהינן גבוהות יותר, מטביעים את
הסימון EXTRA או EXPORT על הצד של הגלגל כדי לתת משנה תוקף לאיכות
העילאית של אותו גלגל מסוים של גבינת פרמג'אנו רג'יאנו.

פרמג'אנו רג'יאנו מזאנו
גלגלי גבינה שאמורים לאכול אותם בגיל צעיר (מיד לאחר הטבעת האישור, בגיל 12
חודשים) מסומנים בחריצים מקבילים סביב הטבעת ההיקפית של הגלגל.

כאשר גבינת פרמג'אנו רג'יאנו נמכרת בנתחים (פרוסות, מגורדת, שבבים) על האריזה
חייבים להופיע סימוני האישור.
סימוני איכות על גבינה שנחתכה מראש: