• 100% naturale

Konsorcjum „Consorzio di Tutela”

Konsorcjum Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano skupia wszystkie zakłady serowarskie wytwarzające ser Parmigiano Reggiano.

Obowiązki konsorcjum obejmują:

  • kontrolę nad stosowaniem znaków zgodności z normą i ochronęm Parmigiano-Reggiano przed imitowaniem
  • dystrybucję informacji o Parmigiano Reggiano i promowanie zakupu oraz spożywania sera
  • ulepszanie i udoskonalanie właściwości Parmigiano Reggiano w celu ochrony jego niepowtarzalnego i szczególnego charakteru

Ponadto, na konsorcjum urzędowo nałożono obowiązek umieszczania znaków zgodności z normą i znaków identyfi kacyjnych sera Parmigiano Reggiano — znaków wyróżniających sera, zapewniających zgodność z oznaczeniem Chroniona Nazwa Pochodzenia (PDO), nadanym przez organ nadzorujący Unii Europejskiej.

Konsorcjum nadano uprawnienia w zakresie regulacji produkcji sera i handlu Parmigiano Reggiano, zatrudnia ono agentów kontroli o takich samych uprawnieniach, jak urzędnicy bezpieczeństwa publicznego.

Konsorcjum jest organizacją non-profit.