• 100% naturale

Miejsce produkcji

POWIĄZANIE Z REGIONEM POCHODZENIA

Parmigiano Reggiano to produkt certyfi kowany oznaczeniem Chroniona Nazwa Pochodzenia (PDO).

Oznacza to, że jego cechy wyróżniające i powiązanie z miejscem pochodzenia gwarantowane są przez system norm unijnych chroniących prawa zarówno konsumentów, jak i producentów. Proces wyrobu sera następuje zgodnie ze specyfi kacją produktu PDO i jest certyfi kowany przez niezależny podmiot „Dipartimento Controllo Qualità”.

Znak towarowy Parmigiano Reggiano można umieścić jedynie na serze:

  • wytworzonym i dojrzewającym w miejscu pochodzenia
  • wytworzonym ściśle według zasad, które wymagają precyzyjnychmetod produkcji (standard produkcji), kontroli żywienia krów (uregulowanie w zakresie żywienia) oraz jakościowego doboru i oznaczenia (uregulowanie w zakresie oznaczenia)

Produkcja mleka, a następnie sera, odbywa się w ściśle określonym regionie obejmującym prowincje Parma, Reggio Emilia, Modena, Bolonia na zachód od rzeki Reno i Mantua na wschód od rzeki Pad.

Jakość sera zależy od miejsca pochodzenia, naturalnej paszy i wysokiej jakości mleka bez żadnych dodatków.

Podczas długiego dojrzewania, naturalne kultury bakterii nadają serowi jego charakterystyczny smak i strukturę, innymi słowy, jego niepowtarzalny charakter.